HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Undesirable housing market positions - ways in and out

Prosjektet vil undersøke mekanismer som leder inn i og ut av situasjoner med lav inntekt, svak tilknytning til arbeidsmarkedet og dårlige boforhold. Det legges særlig vekt på boligpolitikkens og flyttingenes betydning, men også på arbeidsmarkedstiltak og andre velferdsordninger. Studien vil både utnytte registerdata og foreta en spørreundersøkelse.

Samarbeidspartnere

Prosjektperiode

Start: 01.07.2012

Slutt: 31.12.2015

Finansiering

Prosjektnummer

    3039