meny
søk
English

Utvikling og gjennomføring av levekårsundersøkelse av barn i asylsøkerfasen

Samarbeidspartnere

Prosjektperiode

Start: 01.08.2013

Slutt: 19.11.2015

Finansiering

    • Bufdir

Verdi

  • 507 069

Prosjektnummer

    3210