HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Sammenheng mellom boligtyper og befolkningssammensetning i Asker kommune

Dette prosjektet skal belyse sammenhengen mellom ulike boligtyper og befolkningssammensetning i Asker kommune, særlig i Borgenområdet. Bakgrunnen er blant annet et ønske om (mer) blandede boligområder og å unngå uheldig segregering ut fra levekår, etnisitet og familiesituasjon. Prosjektet skal beregne demografiske konsekvenser for Askers planområder basert på vedtatt boligstrategi, og vil danne et kunnskapsgrunnlag for det videre planarbeidet i kommunen.

English version

Prosjektperiode

Start: 20.02.2017

Slutt: 01.06.2017

Finansiering

    • Asker kommune

Verdi

  • NOK 500 000

Prosjektnummer

    3643 (NIBR)