HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Sluttevaluering av Bedre Tverrfaglig innsats (BTI)

Det pågår for tiden et prosjekt i 8 kommuner angående tidlig innsats for sårbare barn og unge: Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI). Prosjektet er en oppfølging av veilederen ”Fra bekymring til handling” (IS-1742). I prosjektet prøves det ut en modell for tverrfaglig arbeid i kommunene. Dette er en samarbeidsmodell med fire elementer:

  • Være en forståelsesramme som beskriver hvordan samarbeidet kan tilrettelegges på tre forskjellige nivåer, uavhengig av aktører.
  • Etablere en samarbeidsstruktur basert på én aktør, en stafettholder, som får ansvar for å koordinere det tverrgående og tverrfaglige samarbeidet.
  • Med fem handlingsveiledninger for ulike medarbeidere med ulike funksjoner.
  • Konkrete redskaper.

I tillegg har modellen en veiledning til implementering og selvevaluering for kommunene. Kommunene som har meldt sin interesse for BTI har fått tilskuddsmidler for å iverksette prosjektet lokalt. 

Sluttevalueringen tar utgangspunkt i prosjektets målsettinger og gjennomfører datainnsamling og analyser som fokuserer på de målene som var satt i det programmet eller den modellen for handling som det er ønskelig at skal etableres. Sluttevalueringen vil kunne si noe om effekter av tiltaket på de målene som er satt opp, men fordi det tidligere er gjennomført både en følgeevaluering og midtveisevaluering (2013 og 2014-15), vil sluttevalueringen med litt større sikkerhet kunne peke på effektene av tiltakene. 

Sluttevalueringen gjennomføres av NIBR på oppdrag fra Helsedirektoratet, og har et budsjett på 449 250 NOK.

English version

Prosjektdeltakere

Prosjektperiode

Start: 01.10.2017

Slutt: 13.12.1901

Finansiering

    • Helsedirektoratet

Verdi

  • 449 250 NOK

Prosjektnummer

    3727 (NIBR)