meny
søk
English

Smart spesialisering Østlandet

Dette forprosjektet kartlegger nærings- og innovasjonsmiljøene på Østlandet og vurderer virkemiddelapparatet i regionen. Oppdragsgiver er Østlandssamarbeidet, Osloregionen og Osloregionens Europakontor. 

Prosjektdeltakere

Prosjektperiode

Start: 09.03.2017

Slutt: 01.10.2017

Finansiering

    • Østlandssamarbeidet
    • Osloregionen
    • Osloregionens Europakontor

Verdi

  • 500 000

Prosjektnummer

    3651 (NIBR)