meny
søk
English

Smart spesialisering på Østlandet

Forprosjektet skal kartlegge sterke nærings- og innovasjonsmiljøer på Østlandet samt hovedinnretningen på nærings- og innovasjonspolitikken og virkemidlene i området. Det skal belyse noen viktige elementer i Østlandets fortrinn som verdiskapings- og innovasjonsregion, samt noen mulighetsområder som bør vies oppmerksomhet i framtidig innovasjonspolitikk og -strategier på Østlandet. Forprosjektet er som sådan ikke et «smart spesialiserings»-prosjekt i seg selv, men kan brukes som deler av grunnlaget for en slik mulig satsing senere.

Østlandet er landets største kompetanse- og næringsregion med 245 000 bedrifter og 2,5 millioner innbyggere. Regionen har en stor andel av landets kunnskapsintensive næringer og –institusjoner, men er framfor noe en svært allsidig næringsregion med ulike fortrinn i hovedstaden, 16 små og mellomstore byer samt i spredtbodde distrikter. Næringslivet har både global, nasjonal og regional orientering. Et stort regionalt marked av krevende brukere og kunder gir spesielle muligheter. Variasjon og komplementariteter i nærings- og kunnskapsmiljøene, gir Østlandet store ressurser og gode muligheter for økt innovasjon og ny næringsutvikling på flere framtidsrettede områder. En betydelig utfordring er knyttet til den institusjonelle fragmentering av innovasjonssystemet og -politikken, plan- og virkemiddelapparatet, på Østlandet.

Oppdragsgiver er Østlandssamarbeidet, Osloregionen og Osloregionens Europakontor. Forprosjektet inngår i utviklingen av et felles kunnskaps- og beslutningsgrunnlag som oppdragsgiver og partnere skal bruke i arbeidet med å utvikle og styrke innovasjons- og verdiskapingspolitikken på Østlandet.

Prosjektdeltakere

Prosjektperiode

Start: 09.03.2017

Slutt: 01.11.2017

Finansiering

    • Østlandssamarbeidet
    • Osloregionen
    • Osloregionens Europakontor

Verdi

  • 500 000

Prosjektnummer

    3651 (NIBR)