HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Storbyenes praksis for å hjelpe vanskeligstilte på utleieboligmarkedet

Prosjektet skal kartlegge og analysere fire storbykommuners praksis med å hjelpe vanskeligstilte på utleieboligmarkedet. Et viktig formål med dette er å få frem bredden i den praksisen som føres i dag. Et annet formål med kartleggingen er undersøke mulige ringvirkninger av praksisen på: kommunal økonomi, for den som mottar ytelsene fra kommunene, for bomiljøet der utleieboligene er lokalisert.

Prosjektet er tilknyttet KS' Program for storbyrettet forskning. 

English version

Samarbeidspartnere

    • NMBU

Prosjektperiode

Start: 27.04.2017

Slutt: 28.02.2018

Finansiering

    • KS
    • Oslo kommune

Verdi

  • NOK 1 500 000

Prosjektnummer

    3666