HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Tilsyn - vurdering av klarhetsprinsipp og terskel for dokumentasjon

Prosjektet er finansiert av KS og gjelder rammene for fylkesmannens tilsyn med kommunene. Etter gjeldende rett er statlig tilsyn avgrenset til å gjelde lovlighet, og ikke hensiktsmessighet. KS ønsker utredet om bruk av pålegg ved tilsyn bør avgrenses ytterligere, slik at pålegg bare kan vedtas ved klare lovbrudd. Det inngår også å foreslå hvordan et klarhetsprinsipp kan utformes juridisk. I tillegg skal prosjektet utrede om det bør være en terskel for hvilken dokumentasjon som kan kreves ved tilsyn, og hvordan en slik terskel kan utformes. I prosjektet kombinerer NIBR statsvitenskapelig og juridisk kompetanse.

English version

Prosjektdeltakere

Prosjektperiode

Start: 31.03.2017

Slutt: 08.05.2017

Finansiering

    • KS

Verdi

  • NOK 240 000

Prosjektnummer

    3658 (NIBR)