HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Bosettingsklare flyktninger og avtalt selvbosetting

Erfaringer fra casecommuner og flyktninger – Rapport 2

Forfatter(e): NIBR-rapport 2017:1

Last ned gratis

Rapporten handler om kommuner og flyktningers forventninger til og erfaringer med avtalt selvbosetting. Sentralt er hva slags implikasjoner dette kan ha for flyktningene, for samfunnet og for bosettingssystemet og hva som kan gjøres for å fremme slik bosetting.

Utgivelsesår:

2017

Antall sider:

172

ISBN:

978-82-8309-156-4 (trykt) / 978-82-8309-157-1 (elektronisk)

ISSN:

1502-9794

Publikasjonstype:

Rapport

Publisert:

Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus

Tilknyttet prosjekt