HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Folkehelse- og integreringspolitikkens bidrag til å fremme sosial deltagelse og livskvalitet

En analyse av koplingspunkter mellom politikkområdene – med eksempler

Forfatter(e):
  • arild
  • britl
NIBR-rapport 2017:5

Last ned gratis

Både folkehelsepolitikken og integreringspolitikken har fokus på deltagelse og livskvalitet. I denne rapporten foretar vi en analyse av de to politikkområde, både med tanke på å indentifisere berøringspunkter og synergieffekter av å se områdene i sammenheng. Funn i analysen illustreres med eksempler fra kommuner.

Prosjektet er gjennomført av NIBR, HiOA og Høgskolen i Sørøst-Norge på oppdrag fra Helsedirektoratet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Utgivelsesår:

2017

Antall sider:

129

ISBN:

978-82-8309-169-4 (Trykt) / 978-82-8309-170-0 (Elektronisk)

ISSN:

1502-9794

Publikasjonstype:

Rapport

Publisert:

Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus