HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Frivillighetens ressurser langs asylsøkerkjeden

En studie av frivillige organisasjoners innsats under og i etterkant av de store ankomstene i 2015

Forfatter(e): NIBR-rapport 2017:3

Last ned gratis

Som en respons på den store tilstrømmingen av mennesker på flukt kom til Norge sommeren 2015, startet en omfattende mobilisering av frivillige for å sikre omsorg og ivaretagelse av flyktningene. Formålet med prosjektet har vært «å få mer kunnskap om frivillighetens ressurser og bidrag i forbindelse med flyktningkrisen og samspillet mellom frivilligheten og myndighetene nasjonalt og lokalt». Prosjektet har sett på innsatsen langs hele asylsøkerkjeden fra ankomst til langsiktig integrering.

Prosjektet er avgrenset til den organiserte frivilligheten i form av etablerte store sivilsamfunnsorganisasjoner og nye organisasjoner som har oppstått de siste årene og som aktivt bruker sosiale medier til mobilisering. Prosjektet omfatter ikke de trosbaserte organisasjonene. Prosjektet omhandler heller ikke den lokale innsatsen fra nabolag og velforeninger.

Frivillige organisasjoner er aktive langs hele asylsøkerkjeden fra å bistå i flyktninger i første ankomstland som Hellas til langsiktig integrering og innsats i lokalsamfunn i Norge. Innsatsen de frivillige yter kan være en ressurs for flere aktører når den imøtekommer et behov eller en oppgave. I første rekke skal innsatsen være en ressurs for flyktningen. Den skal bistå i at hun eller han får mer kunnskap om norsk språk og samfunn, får muligheten til å få venner og danne nettverk, får ulike former for praktisk hjelp og støtte som kan dyktiggjøre flyktningen slik at det blir lettere å komme i utdanning og arbeid. Vi ser også at det å delta kan være en ressurs for den enkelte frivillige. Frivilligheten er også en mulig ressurs for de kommunale tjenestene, som introduksjonsprogrammet.

Utgivelsesår:

2017

Antall sider:

114

ISBN:

978-82-8309-165-6 (Trykt) / 978-82-8309-166-3 (Elektronisk)

ISSN:

1502-9794

Publikasjonstype:

Rapport

Publisert:

Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus

Tilknyttet prosjekt