HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Helhetlig planlegging i vannregion Glomma

Erfaringer fra planprosessen 2010-2016 og innspill til neste planperiode

Forfatter(e): Samarbeidsrapport NIVA/NIBR 2017

Last ned gratis

Denne rapporten bygger på FoU-prosjektet Glomma & Lågen United: Innovative grep for bære- og handlekraftig planlegging og håndtering av vannressursutfordringer i vannregion Glomma. Prosjektet er finansiert av Regionale Forskningsfond Oslofjorden, på vegne av de Regionale Forskningsfondenes Fellesutlysning.

Prosjektet gjennomføres med deltagelse av ulike offentlige aktører, med utgangspunkt i vannregion Glomma og de tilhørende vannområdene Mjøsa, Øyeren og Glomma Sør. Vannregion Glomma ved Østfold fylkeskommune er prosjekteier, og forskningsdelene i prosjektet utføres av NIBR og prosjektleder Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Utgivelsesår:

2017

Antall sider:

62

Publikasjonstype:

Rapport

Publisert:

Oslo: Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Tilknyttet prosjekt