HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Hvilken sammenheng finner vi mellom boligtyper og befolkningssammensetning?

Forfatter(e): NIBR-rapport 2017:14

Last ned gratis

Basert på foreliggende kunnskap om sammenhengen mellom boligtyper og befolkningssammensetning har NIBR drøftet effektene på befolkningssammensetningen etter alder og sosioøkonomiske kjennetegn som følge av forslag til to reguleringsplaner i Østre Borgen, Asker kommune. Et av formålene med ny boligbygging i Østre Borgen er å rekruttere flere økonomisk ressurssterke husholdninger til et område som skårer lavt på flere sosioøkonomiske indikatorer.

Utgivelsesår:

2017

Antall sider:

108

ISBN:

978-82-8309-211-0 (Elektronisk)

ISSN:

1502-9794

Publikasjonstype:

Rapport

Publisert:

Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus

Tilknyttet prosjekt