HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

«Levende lokaler»

Midtveisevaluering av et pilotprosjekt for revitalisering av bysentrum

Forfatter(e): NIBR-rapport 2017:6

Last ned gratis

Dette er en kvalitativ følgeevaluering av «Levende lokaler» – DOGAs pilotprosjekt i Lærdal, Arendal og Tromsø som skal bidra til å skape nytt liv halvdøde bysentrumsområder. Rapporten beskriver kommunenes utprøving av verktøy og metoder for midlertidige og nye aktiviteter i tomme lokaler, og følger samhandling mellom ulike offentlige og private aktører. Midtveisevalueringen analyserer drivere og barrierer i dette arbeidet, og skal gi nyttig innsikt i arbeidet med å utvikle en mulig LL-modell ved prosjektets slutt. Modellen vil gi ulike verktøy og metoder for hvordan aktivering av tomme lokaler kan bidra til økt samhandling for et levende sentrum og en revitalisering av halvdøde sentrumsområder også i andre norske kommuner.

I april 2016 startet sentrumsutviklingsprosjektet «Levende lokaler» opp med de tre pilotkommunene Tromsø, Lærdal og Arendal. I tillegg er det 23 kommuner og andre aktører som er med i et nettverk og får tilgang til kunnskapsproduksjon og erfaringsdeling underveis. DOGA Design og arkitektur Norge, som sorterer under Nærings- og fiskeridepartementet, er prosjekteier. I april 2018 er prosjektperioden over. By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved HiOA er engasjert til følgeevalueringen av prosjektet. Guri Mette Vestby er prosjektleder og gjennomfører hoveddelen av arbeidet, mens Ragnhild Skogheim, Heidi Bergsli og Marit Owren Nygaard bistår som ressurspersoner. Instituttet følger utviklingen på de tre stedene, intervjuer prosjektlederne og en rekke andre lokale aktører, samt gjennomgår og analyserer pilotenes egne rapporteringer. Forskerne besøker pilotkommunene og deltar på de sentrale samlingene underveis i prosjektet.

Utgivelsesår:

2017

Antall sider:

98

ISBN:

978-82-8309-191-5 (Trykt) / 978-82-8309-192-2 (Elektronisk)

ISSN:

1502-9794

Publikasjonstype:

Rapport

Publisert:

Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus

Tilknyttet prosjekt