HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Boligkvalitet og kommunal planlegging

Erfaringer fra bruk av det kommunale plansystemet for å fremme universell utforming

Forfatter(e):
  • Siri Nørve
NIBR-rapport 2009:08

I dette prosjektet har vi sett på kommuner med boligsosiale handlingsplaner, boligkvalitets-målsettinger som universell utforming og det kommunale planarbeidet. Undersøkelsen er et casestudium og bygger i stor grad på dokumentstudier av planer og målformulering vi finner på kommunenes nettsider eller som vi har bedt om å få tilsendt, supplert med intervju. Samlet inngår 14 kommuner i caseutvalget.

Utgivelsesår:

2009

ISBN:

978-82-7071-782-8

ISSN:

1502-9794

Publikasjonstype:

Rapport

Publisert:

Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

Bestilling

Pris:

NOK 250,-