HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Bosetting og integrering av flyktninger i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

Forfatter(e): NIBR-notat 2014:107

Last ned gratis

Formålet med dette notatet er å analysere bosetting og integrering av flyktninger i Telemark, Aust-Agder og Vest- Agder. De overordnede problemstillingene som belyses i notatet er hva som kan forklare kommunenes villighet til å bosette flyktninger? Hva kan forklare variasjonen i resultatoppnåelse for deltakere i introduksjonsprogram i ulike kommuner? Er det noen sammenheng mellom villighet til å bosette flyktninger og resultat i introduksjonsprogram?

Utgivelsesår:

2014

Antall sider:

54

ISBN:

978-82-8309-031-4

ISSN:

0801-1702

Publikasjonstype:

Notat

Publisert:

Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning