HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv

En kunnskapsoppsummering

Forfatter(e): NIBR-rapport 2014:25

Denne kunnskapsoppsummeringen er basert på norsk forskning fra perioden 2004 – 2014 som omhandler kunnskap om innvandreres sysselsetting og posisjon i arbeidsmarkedet på lokalt og regionalt nivå.

Oppsummeringen om innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv er laget på oppdrag for Kompetansesenter for Distriktsutvikling og IMDi. Kunnskapsoppsummeringen er første del av det større prosjektet; «Sysselsetting av innvandrere – Regionale muligheter og barrierer for deltakelse og inkludering». I tillegg til sysselsetting er det et fokus på hvordan innvandreres sysselsetting på lokalt og regionalt nivå påvirker lokalsamfunnene. En av hensiktene med prosjektet er å bidra til kunnskapsbasert politikkutvikling som kopler perspektiver og insitamenter fra arbeid-, integrerings- og regionalpolitikken for å fremme regional vekst og sysselsetting av innvandrere. 

Utgivelsesår:

2015

ISBN:

978-82-8309-044-4

ISSN:

1502-9794

Publikasjonstype:

Rapport

Publisert:

Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

Bestilling

Pris:

NOK 250,-

Bestilling: Utsolgt