HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark

Forfatter(e): NIBR-rapport 2014:19

Norge, Sverige og Danmark har alle introduksjonsprogram for bosatte flyktninger. Selv om de skandinaviske introduksjonsprogrammene har sterke likhetstrekk sett fra et europeisk perspektiv, preges de av ulike juridiske, organisatoriske, økonomiske og pedagogiske virkemidler. Denne rapporten inneholder en komparativ analyse av ulike virkemidler og kombinasjonen av virkemidler som tas i bruk ovenfor kommunene, men også deltakerne i introduksjonsprogram i de tre skandinaviske landene.

Utgivelsesår:

2014

Antall sider:

136

ISBN:

978-82-8309-038-3

ISSN:

1502-9794

Publikasjonstype:

Rapport

Publisert:

Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

Bestilling

Pris:

NOK 250,-

Bestilling: Utsolgt