HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Medvirkning og tilgjengelighet

Universell utforming og medvirkning som virkemiddel i byggsektoren

Forfatter(e):
  • Siri Nørve
NIBR-rapport 2011:5

Prosjektet har prøvd å finne fram til byggeprosesser hvor det har vært organisert
medvirkning for personer med nedsatt funksjonsevne. Det er ikke mange prosesser og få med omfattende medvirkning.
Videre kartlegges hvordan personer med nedsatt funksjonsevne blir trukket inn i byggeprosesser og erfaringene belyses ut fra seks case.

Utgivelsesår:

2011

ISBN:

978-82-7071-885-6

ISSN:

1502-9794

Publikasjonstype:

Rapport

Publisert:

Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

Bestilling

Pris:

NOK 250,-