HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Samfunnsøkonomiske effekter av universell utforming

Forfatter(e):
  • Per Medby
  • Jon Christophersen
  • Karine Denizou
  • Dag Fjeld Edvardsen
Samarbeidsrapport NIBR/Byggforsk 2006

Rapporten analyserer den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av universell utforming. Det vurderes hvilke nytte- og kostnadsvirkninger som bør inngå i eventuelle samfunnsøkonomiske lønnsomhetsanalyser. Rapporten viser at det kan være vanskelig å tallfeste nyttekomponenter både pga at det er vanskelig eller umulig å måle noen av effektene og manglende data, når det gjelder komponenter som i prinsippet kan måles. Når det gjelder måling av kostnadskomponenetene er problemene knyttet til at enhetspriser ved anbud ikke er offentlige. Det bør utføres undersøkelser som gir et bedre grunnlag for å tallfeste nytte- og konstnadsvirkningene som det er mulig å måle.

Utgivelsesår:

2006

ISBN:

82-7071-639-1

Publikasjonstype:

Rapport

Publisert:

Oslo: Norsk institutt for by- og regionforsking

Bestilling

Pris:

NOK 250,-