HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Universell utforming i nye boligprosjekter

Byggebransjens erfaringer

Forfatter(e): NIBR-rapport 2007:14

Rapporten er basert på dybdeintervjuer med sentrale aktører i fire nye boligprosjekter i Osloregionen. Den viser hvordan de oppfatter universell utforming og hva slags konkrete barrierer de ut fra sine erfaringer og vurderinger oppfatter som vesentlige for å realisere slike prinsipper ved boliger og uteområder. Vi gir en analyse av hvordan aktørene står i et krysningspunkt der forvaltning av ansvar, kapital, faglig kvalitet og tidsressurser må avveies mot hverandre. Hva som fremmer universell utforming knyttes særlig an til rolleutøvelser, rutiner og standarder, og intern og ekstern samhandling. Universell utforming er nå høyt på dagsorden og preges av bratt læringskurve, usikkerhet om innhold og hva som bør prioriteres, samt sprikende forståelser når det gjelder om dette er spesialtilpasninger til funksjonshemmedes behov eller utforminger som kommer alle til gode.

Utgivelsesår:

2007

ISBN:

978-82-7071-698-2

ISSN:

1502-9794

Publikasjonstype:

Rapport

Publisert:

Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

Bestilling

Pris:

NOK 250,-