HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2015

Konsekvenser av redusert kulldrift for utviklingen i Longyearbyen

Forfatter(e): NIBR-rapport 2016:8

Last ned gratis

Aktiviteten i kulldriften på Svalbard har de siste årene blitt kraftig redusert, blant annet på grunn av sviktende kullpris. Fra høsten 2016 vil det derfor bli driftshvile i Svea/Lunckefjell, men fortsatt drift i Gruve 7 (økes til to skift). Redusert omfang innenfor kulldriften vil få konsekvenser for samfunns- og næringsutviklingen i Longyearbyen. I analysen har vi sett nærmere på disse konsekvensene, med ulike alternativer både for hvordan kulldriften og mulig erstatningsvirksomhet kan utvikle seg.

Utgivelsesår:

2016

Antall sider:

127

ISBN:

978-82-8309-110-6 (trykt) / 978-82-8309-109-0 (elektronisk)

ISSN:

1502-9794

Publikasjonstype:

Rapport

Publisert:

Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR

Tilknyttet prosjekt