HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Barn, barnevern

Forskning om barndom, familie og barnevern

De fleste barn i Norge har gode og trygge oppvekstvilkår. Men barn vokser opp i en kompleks kontekst i dag, og det skjer en rekke strukturelle og familiemessige forandringer som på ulike måter innvirker på barns oppvekst. Forskningen om barn må derfor på ulike måter inkludere barn som selvstendige aktører, familien og det sosiale nettverket, barnehage, skole og fritid, sosiale og økonomiske forhold samt samspillet med hjelpe- og tiltaksapparatet og tredje sektor. Forskningen bør derfor også være interdisiplinær.

NOVA skal bidra med forskning som styrker kunnskapsgrunnlaget for barnevernstjenestens ivaretakelse av sine kjerneoppgaver, som studier av omsorgssvikt, vold, seksuelle overgrep og atferdsvansker. Aktivitetene skal omfatte grunnforskning, utviklingsrettede prosjekter og evalueringer, og foregå i nær kontakt med barnevernsfeltet. Valget av problemstillinger skal omfatte både prosjekter som har klar relevans for alle beslutningsnivåer i barnevernet, og prosjekter som retter et kritisk søkelys på virksomheten.

Det er en styrke for barnevernsforskningen ved NOVA at miljøet gir muligheter for å knytte kunnskap om det særegne ved barn og familier som er i kontakt med barnevernstjenesten, til kunnskap som utvikles om oppvekstvilkår og livssituasjon blant barn i sin alminnelighet.

Kontaktperson:  Forskningsleder: Marianne Dæhlen 
Tlf.: 95 11 77 88
E-post: marianne.dahlen@oslomet.no

Aktuelt

Vis flere

Rapporter

Vis flere