HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Barn, barnevern

Forskning om barndom, familie og barnevern

Ikke alle barn og unge har trygge og gode oppvekstvilkår. Disse barna og ungdommene løper en stor risiko for å komme i en vanskelig og utsatt situasjon i oppveksten og som voksen. En rekke velferdstjenester har som formål å identifisere og hjelpe disse barna og ungdommene. Et slikt formål krever oppdatert kunnskap om ulike former for barndom og familieliv samt ulike behov for hjelp.

Forskningen i Seksjon for forskning om barndom, familie og barnevern ved NOVA er rettet mot både behov og virkninger av ulike velferdstjenester med et særlig blikk rettet mot barn og unge i barnevernet, barn og unge med minoritetsbakgrunn, familier med barn og unge med nedsatt funksjonsevne og vold i nære relasjoner.

Kontaktperson:  Forskningsleder: Marianne Dæhlen 
Tlf.: 95 11 77 88
E-post: marianne.dahlen@oslomet.no

Aktuelt

Vis flere

Rapporter

Vis flere