meny
søk
English
Pleier hjelper eldre dame i rullestol. Illustrasjonsfoto: colourbox

Helse, velferd

Forskning om helse, velferdstjenester og velferdsstat.

Velferdspolitikken har mange formål, blant annet å sikre befolkningen gode levekår, helse og livskvalitet. En slik målsetting krever stadig oppdatert kunnskap om velferdsstatens brukere generelt og om særlig sårbare grupper spesielt. Det krever også kunnskap om sosial og geografisk ulikhet i helse og livsvilkår samt kunnskap om fordelingsskjevheter knyttet til tjenesteapparatet. Personer med nedsatt funksjonsevne er en viktig gruppe innen dette forskningsområdet.
 
En av de største utfordringene velferdsstaten står overfor er å gi et helhetlig og koordinert tjenestetilbud til mennesker med sammensatte problemer. Både den omfattende NAV-reformen og samhandlingsreformen er utformet blant annet med henblikk på å møte disse utfordringene. NOVA anser det som en viktig oppgave å fremskaffe kunnskap som kan belyse hvordan nye organisasjons- og styringsformer iverksettes og hvordan de bidrar til å påvirke hverdagen til de mennesker som er avhengig av hjelp.
 
Kontaktperson: Forskningsleder Are Vegard Haug, Seksjon for helse og velferdsforskning
Telefon: 464 10 537
E-post: are.haug@nova.hioa.no

DISCIT

Discit-logo-D

Making Persons with Disability Full Citizens. Et EU-prosjekt koordinert av NOVA.

Bærekraftig velferd

Prosjekt sustainable welfare logobilde av person i snøvær med paraply

Bærekraftige europeiske velferdssamfunn. Et NFR-prosjekt.

Aktuelt

Vis flere

Rapporter

Vis flere