Meny English
Veiledning i helsefag

Helse, velferd

Forskning om helse og velferd

Velferdspolitikken har mange formål, blant annet å sikre befolkningen gode levekår, helse og livskvalitet. En slik målsetting krever stadig oppdatert kunnskap om velferdsstatens brukere generelt og om særlig sårbare grupper spesielt. Det krever også kunnskap om sosial og geografisk ulikhet i helse og livsvilkår samt kunnskap om fordelingsskjevheter knyttet til tjenesteapparatet.
 
Selv om vi her til lands har en sterk økonomi, vekker utgiftene til velferdstjenestene bekymring. Ikke minst forventes utgiftene å øke framover som følge av den demografiske utviklingen med aldring av befolkningen og en økende andel av befolkningen som lever med kroniske sykdommer.

En av de største utfordringene velferdsstaten står overfor er å gi et helhetlig og koordinert tjenestetilbud til mennesker med sammensatte problemer. Både den omfattende NAV-reformen og samhandlingsreformen er utformet blant annet med henblikk på å møte disse utfordringene. NOVA anser det som en viktig oppgave å fremskaffe kunnskap som kan belyse hvordan nye organisasjons- og styringsformer iverksettes og hvordan de bidrar til å påvirke hverdagen til de mennesker som er avhengig av hjelp.
 
Kontaktperson: Forskningsleder Heidi Gautun, Seksjon for helse og velferdsforskning
Tlf: 98 89 37 28
E-post: heidi.gautun@nova.hioa.no

REASSESS

reassess_logo

Nordic Centre of Excellence: Reassessing the Nordic Welfare Model

DISCIT

Discit-logo-D

Making Persons with Disability Full Citizens. Et EU-prosjekt koordinert av NOVA.

Aktuelt

Vis flere

Publikasjoner

Vis flere