HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Med hjelp fra barnevernet

En registerstudie av skolegang, tiltak og meldinger

Forfatter(e): NOVA Notat 3/17

Last ned gratis

Barnevernets oppgave er å sikre barn og unges oppvekstsvilkår. Da er det viktig at barnevernet når dem som trenger hjelp og legger til rette for et godt liv. Notatet sammenfatter resultater fra artikler om slike tema.

Skole er en sentral arena for et godt barne- og ungdomsliv, og utdanning er viktig for å mestre livet som voksen. Det er få barnevernsbarn som fullfører videregående skole. Vi viser at for å øke gjennomføringen trengs særegne tiltak – særlig på yrkesfag. Videre viser vi at skoletilknytning for unge med alvorlige atferdsproblemer i liten grad skyldes hva slags tiltak som er gitt. Tiltaket som er vurdert er multisystemisk terapi (MST). Til slutt viser vi at norskfødte foreldre oftere tar kontakt med barnevernet enn utenlandsfødte, og diskuterer tillit som en forklaring på dette.

Utgivelsesår:

2017

Antall sider:

37

ISBN:

978-82-7894-609-1

ISSN:

1890-6435

Publikasjonstype:

Notat

Publisert:

Oslo: NOVA

Bestilling

Pris:

NOK 70,-