HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Small places large questions

Polish workers on short-term contracts and in low-paying jobs in Sør-Trøndelag, Norway: A study of the unmet need for legal aid

Forfatter(e): NOVA Notat 2/17

Last ned gratis

The objective of the study, was to assess the extent and nature of unmet need for legal aid as experienced by Polish workers with short-term contracts and in low-paying positions in Sør-Trøndelag. The study focuses on both perceived and unperceived unmet need for legal aid among Polish workers. This report is based on qualitative interviews with 15 Polish workers, both men and women, 10 representatives for organizations working with the legal rights of workers and two current ,and one former employees of employment agencies. The report is also based on documents/surveys of Polish workers in Norway. The study is not representative, but exemplary as it presents the problems perceived by some workers and discusses how they represent unmet needs for legal aid.

The polish workers were all on short-term contracts and had all experienced breaches of their rights as EEA citizens. The breaches ranged from minor problems obtaining refunds for travel expenses to major infringements of the Working Environment Act. Based on this study we will claim that there seems to be an unknown, but considerable amount of unmet need for legal aid among Polish workers with short-term contracts and low pay in Sør-Trøndelag.

This study was financed by EEA Grants and was commissioned by the National Courts Administration (Domstolsadministrasjonen) in Norway and the Polish Ministry of Justice.

Sammendrag av publikasjonen

Sammendrag av publikasjonen

Norsk sammendrag: Målet for denne studien var å vurdere det udekkede behovet for rettshjelp blant polske arbeidsmigranter i Sør-Trøndelag med korttidskontrakter og lav lønn. Studien fokuserer bade på det erkjente og uerkjente behovet for rettshjelp, og er basert på kvalitative intervjuer med 15 arbeidere, menn og kvinner, med 10 representanter for private og offentlige instanser og for rekrutteringsfirma.

Studien er videre basert på tidligere forskning og relevante dokumenter. Informantene ble ikke valgt tilfeldig, men rekruttert blant arbeidere som ønsket å fortelle om sine erfaringer med norsk arbeidsliv. Studien er ikke repre­sentativ, men eksemplarisk ved å presentere problemer erfart av noen arbeidere og diskuterer hvordan disse representerer udekkede behov for rettshjelp.

Intervju med representantene for private og offentlige instanser som arbeider for rettighetene til arbeidere, og med rekrutteringsfirma ga oss tilgang til arbeidernes eventuelle uerkjente behov for rettshjelp.

Basert på disse kildene kan vi slå fast at det ser ut til å være et ukjent, men betydelig omfang av udekket behov for rettshjelp blant denne kategorien polske arbeidere i Sør-Trøndelag.

Lukk sammendrag
Utgivelsesår:

2017

Antall sider:

58

ISBN:

978-82-7894-607-7

ISSN:

1890-6435

Bestilling

Pris:

NOK 90,-