Meny English
Illustrasjonsfoto

Sosialpolitikk, bolig

Forskning om bolig, trygd og sosialpolitikk

Forskningen om trygd og sosialpolitikk ved NOVA studerer offentlig inntektssikring i en vid forstand av begrepet. Aktiviteten kan grovt skissert deles i to hovedområder: Hvilke drivkrefter i samfunnet har betydning for utforming og utvikling av offentlige inntektssikringsordninger? Hva er fordelings- og incentivvirkningene av de offentlige inntektsordningene?

Flere av prosjektene har en komparativ innretning, og noen inngår som del av internasjonale samarbeidsprosjekter. Forøvrig blir prosjektene utformet og innrettet i spennet mellom norske oppdragsgiveres behov for kunnskap, dokumentasjon og forskning og den internasjonale forskningsfronten på feltet.

NOVA fokuserer også på boligpolitikk og boligbygging, som har vært et sentralt element av den norske velferdsstat, og som fortsatt er en viktig oppgave for stat og kommune. Boligpolitikken har i økende grad en selektiv innretning, med helse- og sosialpolitiske begrunnelser.

Kontaktpersoner:
Forskningsleder Marijke Veenstra, Seksjon for aldersforskning og boligstudier, tlf. 902 30 254, e-post: marijke.veenstra@nova.hioa.no
Forskningssjef Bjørn Hvinden, tlf. 464 18 206, e-post: bjorn.hvinden@nova.hioa.no

REASSESS

reassess_logo

Nordic Centre of Excellence: Reassessing the Nordic Welfare Model

DISCIT

Discit-logo-D

Making Persons with Disability Full Citizens. Et EU-prosjekt koordinert av NOVA.

Aktuelt

Vis flere

Publikasjoner

Vis flere