HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Innvandreres møte med helsevesenet

SAMSVAR: De siste tiårene har Norge opplevd økt innvandring. Hva betyr dette for etterspørselen av offentlige helsetjenester, og hvor godt forberedt er tjenestene på å møte de nye brukernes behov?

Sted: OsloMet, Pilestredet 46, Athene 1 Dato og tid: onsdag 31. januar 2018 kl. 08.30 - 10.00

Innvandrere og helsetjenester heldekkende colourbox

Mange har hevdet at den økte innvandringen vil føre til et økt press på offentlige velferdsordninger deriblant helse- og omsorgstilbudet. Nå viser ny forskning at mange innvandringsgrupper i mindre grad enn majoritetsbefolkningen benytter seg av offentlige helsetjenester.

Samtidig har andre reist spørsmål om helsevesenet har den kulturelle kompetansen som skal til for å møte nye gruppers behov for hjelp, og at dette utfordrer den nasjonale målsettingen om å kunne gi et likeverdig helsetilbud til hele befolkningen.

På årets første Samsvar-seminar spør vi:

  • Skyldes «underforbruket» av offentlige helse- og omsorgstjenester i mange innvandrergrupper at de har bedre helse enn majoritetsbefolkningen?
  • Har innvandrergruppene en høyere terskel for å oppsøke Helsetjenestene?
  • Hva slags kulturell kompetanse bør helsepersonellets ha i møte med pasienter med minoritetsbakgrunn?

Innledere

Dawit Shawel Abebe: NOVA/HF/OsloMet
Betydning av landbakgrunn for barn og unges bruk av tjenestene i barne- og ungdomspsykiatrien.

Lise-Merete Alpers, SPS/OsloMet
Behov for kompetanse blant helsepersonell ved pleie og behandling av pasienter med innvandrerbakgrunn.

Camilla Holt Hasle og Ingrid Vassli Flateby, rådgivere i seksjon for pasientsikkerhet og likeverdige helsetjenester ved Oslo universitetssykehus
Slik jobber vi for likeverdige helsetjenester og mangfold ved OUS?

Kommentatorer

Emine Kale, psykolog og rådgiver ved NAKMI/Folkehelseinstituttet
Mina Adampour, lege & spaltist
Rabia Musavi, prosjektkoordinator ved LIN-Likestilling, Inkludering og Nettverk

Bidragsytere samsvar-seminar innvandreres møte med helsevesenet januar 2018

Ordstyrer

Anne Leseth, førsteamanuensis ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet

Streaming

Seminaret vil bli streamet her: https://www.youtube.com/watch?v=jQgMLzluUr4

Påmelding

Seminaret er gratis. Ved påmelding praktiserer følger prinsippet om "først til mølla". Du melder deg på ved å fylle ut feltene under.

NB! Arrangementet streames og tas opp.