HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Oslo – en god by å bli eldre i?

SAMSVAR spesial: Velkommen til første del av en debattserie om utviklingen av en aldersvennlig by. Den første debatten arrangeres av HiOA i samarbeid med Oslo kommune, og handler om byliv, nærmiljø, fysisk aktivitet og uteområder.

Sted: Pilestredet 52 (første etasje), Oslo Dato og tid: mandag 20. november 2017 kl. 14.00 - 16.00

Oslo vil bli en aldersvennlig by

Se opptaket fra seminaret her: https://www.youtube.com/watch?v=Wh4TG7tKf2I

En aldersvennlig by er ifølge Oslo kommune et inkluderende og tilgjengelig urbant miljø som fremmer aktiv og sunn aldring. Byrådet i Oslo har derfor besluttet å gjøre hovedstaden til en mer aldersvennlig by, for at den eldre befolkningen skal kunne utnytte sine ressurser og ha mulighet til å leve selvstendige og aktive liv.

Vi ønsker velkommen til første del av en debattserie om utviklingen av en aldersvennlig by. Debattene, som vil fortsette utover i 2018, tar utgangspunkt i byrådets seks satsingsområder; Bolig, helse- og omsorgstjenester, kommunikasjon og medvirkning, samfunnsdeltagelse, transport og til sist uteområder og fysisk aktivitet. 

Den første debatten i rekken arrangeres av Høgskolen i Oslo og Akershus i samarbeid med Oslo kommune, og vi tar i denne omgang for oss en viktig del av eldres hverdag som byborgere: byliv, nærmiljø, uteområder og fysisk aktivitet.

Vi spør

  • Hvordan skaper vi gode byrom som seniorer føler seg hjemme i?
  • Hva innebærer det å skape aldersvennlige byrom i praksis? 
  • Tar man bare hensyn til de funksjonsfriske og kjøpesterke når byrommene utvikles?

Arrangementet er åpent for alle, men du må melde deg på.

Program

  • Ordstyrer: Odd Grann

Innledning

  • Curt Rice  – Rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)
  • Inga Marte Torkildsen (SV) – Byråd for eldre-, helse- og sosialtjenester i Oslo kommune

De faglige bidragene

Seniortråkk: Hva er eldre opptatt av i eget nærmiljø og i byen?

Guri Mette Vestby  –Forsker ved  By- og regionforskningsinstituttet NIBR, HiOA

Hvem er byens uterom for?

Ingar Brattbakk og Aina Landsverk Hagen  –Forskere ved   Arbeidsforskningsinstituttet AFI, HiOA

Kommentarer fra

  • Byråd Inga Marte Torkildsen (SV), Oslo kommune
  • Representant fra Selvaag Eiendom
  • Ole A. Hansen, medlem av Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser
  • Wenche Hansggaard, leder av Det sentrale eldrerådet i Oslo

Arrangementet er åpent for alle, men du må melde deg på.

Streaming

Seminaret vil tas opp og streames.

Se opptaket her: https://www.youtube.com/watch?v=Wh4TG7tKf2I

Twitter : #SAMSVAR

Om SAMSVAR

Ved HiOA har forskningsmiljøene ved Fakultetet for samfunnsvitenskap (SAM) og forskningsinstituttene ved  Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) gått sammen for å etablere en arena for meningsutveksling mellom politikk og forskningsfeltet. Disse seminarene rundt aktuelle samfunnsutfordringer skal bidra til å skape profesjons- og praksisrelevant kunnskap, noe som best kan skje i dialog mellom forskere og brukerne av forskningen.

Om prosjektet «Aldersvennlig by»

Oslo er helt i startgropen med bli en aldersvennlig by. På kommunens nettsider for prosjektet kan man lese følgende:

«En økt andel eldre gir byen utfordringer knyttet til bolig, transport, byutvikling, sosialt engasjement, helse- og omsorgstjenester,  frivillighet og generasjonsovergripende prosjekter. Tiltaket aldersvennlig by fokuserer på de miljømessige, sosiale og økonomiske faktorene som påvirker eldre voksnes helse og trivsel. Arbeidet med å bli en aldersvennlig by er tverrsektorielt og innbyggerinvolvering og samskaping står sterkt i utviklingen av en aldersvennlig by.»

Les mer om prosjektet.