HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Samsvar-seminar: Uinteressert ungdom eller vanskelige voksne?

10. februar 2017 ble det arrangert SAMSVAR-seminar om ungdom og medvirkning. Fikk du ikke med deg seminaret, kan du se sendingen på nett.

Samsvar 1 2017

Ungdom blir gjerne sett på som en ”vanskelig” gruppe å samarbeide med, men de har en lovfestet rett til å tas med på råd i saker og planer som angår dem. Men er det egentlig ungdommen det er noe galt med – eller er det de voksnes spørsmål som er feil? Hvordan går man frem for å finne ut hva slags by og samfunn ungdom ønsker seg? Og er det verdt bryet?  

Den 10. februar kan du starte dagen med inspirerende innlegg fra forskere og samfunnsengasjerte aktører som har fersk erfaring fra arbeid med ungdom og medvirkning. Vi skal utforske nye metoder for innhenting av innspill fra unge mennesker, og se nærmere på motiveringen for å gi ungdom større mulighet til å være med å forme byen og samfunnet rundt seg.

Velkommen til Samsvar-seminar!

Streaming

Se hele seminaret:  https://www.youtube.com/watch?v=ZA7cLyE4jBw

Hvor og når

Tid: 10. Februar kl 09.00 (kaffe og mingling fra 08.30). Vi beregner å være ferdige til 10.30.
Sted: Auditorium 23, Pilestredet 32, HiOA

Innlegg

Ungdom kan byen sin - og er en uutnyttet ressurs

Aina Landsverk Hagen, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved HiOA

Aina er antropolog, Tøyen-beboer og byforsker. Gjennom forskningsprosjektene Stedsanalyse Tøyen, Ungdomstråkk og Alternative Byrom har hun og hennes kollegaer på AFI brukt alt fra tusjer, tegnestifter og brodering, til avanserte mobilapper for å fange ungdommers tanker om og erfaringer med by og uterom – og formidle dem videre til offentlige oppdragsgivere.

– Ungdom har et unikt forhold til byen. De er for eksempel ekstremt miljøvennlige, de har jo ikke lappen. Bare der har du en kilde til mye viktig kunnskap, konstaterer forskeren.

Aina skal ta oss med på en oppdagelsesferd i forskningsmetoder og dele av sine erfaringer med å dra ungdom inn som medforskere.

Les hennes ferske kronikk på forskning.no

Stemningsrapport fra Grorud: Ung medvirkning underveis

Habib R. Tahir, seksjonsleder i Grorud bydel

I Grorud bydel har de tatt i bruk metoden UngMed som en reaksjon på lavt samfunnsengasjement.

– I prosjektet involveres over 1200 ungdommer i en prosess som kurser deltakerne i demokrati og med en praktisk tilnærming får ungdommene en innsikt i hvordan de kan påvirke sitt eget nærmiljø gjennom politiske vedtak, forklarer Habib Tahir, som skal gi oss et innblikk i  det pågående arbeidet med UngMed-prosjektet i Grorud bydel.

Les mer om Grorud bydel 

Hvilken rolle spiller ungdomsmedvirkning i forebygging av ekstremisme?

Stian Lid forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved HiOA

De siste årene har man hatt mye fokus på å forebygge ekstremisme, og det har vært en målsetning å få til et bredt forebyggende arbeid. Men har man egentlig hatt nok oppmerksomhet på å få med ungdommene selv i å forhindre fremveksten av ekstremisme, eller er feltet overlatt til politiet og sikkerhetstjenesten? Stian Lid vil vise til resultater fra et nylig gjennomført forskningsprosjekt om forebygging av voldelig ekstremisme i norske kommuner. Hva er hovedtrekkene i det forebyggende arbeidet og hvilke roller har ungdommene selv fått, og hvilke roller kan de egentlig spille? 

Kommentatorer 

Ordstyrer

Guro Ødegård, forskningsleder ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved HiOA
Guro leder Seksjon for ungdomsforskning ved NOVA og omdreiningspunktet for hennes forskningsinteresser er ungdom og demokratisk deltagelse.

Om SAMSVAR-seminarene

Ved HiOA har forskningsmiljøene ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) og Fakultetet for samfunnsvitenskap (SAM) gått sammen for å etablere en arena for meningsutveksling mellom praksis-, politikk- og forskningsfeltet. Miljøene inviterer til månedlige seminarer på HiOA om aktuelle samfunnsutfordringer. Målet med seminarrekken er å bidra til å skape profesjons- og praksisrelevant kunnskap, noe som best kan skje i dialog mellom forskning og brukere.

Mer informasjon og tidligere seminarer

Katrine Ziesler Publisert: Oppdatert: