meny
søk
English
SIFO seksjonssidebilde

Forbruksforskningsinstituttet SIFO

Forbruksforskningsinstituttet SIFO er fra 1. januar 2016 et forskningsinstitutt ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Vi holder nå på å bygge opp nye nettsider her.

Forbrukstrender

SIFO survey - tall om forbruk 2016 (lenke til gamle SIFO-sider). Last ned grafikk for alle forbruksområder fra 2005-2015.

Nyeste publikasjoner

Ardis Storm-Mathisen: Forbrukere og smarttelefon – nye muligheter og utfordringer, en kunnskapsgjennomgang. Oppdragsrapport nr. 15–2016

Lene Pettersen, Ingrid Kjørstad og Thea Grav Rosenberg: Delingsøkonomi – et kvalitativt øyeblikksbilde fra Norge. Oppdragsrapport nr. 17–2016

Lene Pettersen og Ingrid Kjørstad: Online brukerevalueringer– til forbrukernes nytte eller besvær? Prosjektnotat nr. 11–2016

Harald Throne-Holst og Ingrid Kjørstad: Hva koster gratis? Kommersiell bruk av personopplysninger og forbrukerdata. Oppdragsrapport nr. 11–2016

Torvald Tangeland og Frode Alfnes: Når grensene mellom journalistikk og reklame blir utydelige i avisene. Oppdragsrapport nr. 16–2016

Dag Slettemeås og Ingrid Kjørstad: Maten blir mobil. Bruk av mat-/handleapper i den norske befolkningen. SIFO survey 2016. Prosjektnotat nr. 1–2017

Aktuelle saker

Vis flere

Hva skjer