HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

– Bør bruke media til å informere om sunt kosthold

Ny rapport om markedsføring av usunne produkter.
Barn og unge bruker mye tid i ulike mediekanaler, og de er interessante målgrupper for mat- og drikkeprodusenter, sier SIFO-forsker Annechen Bugge.

Les rapporten:
Systematisk kartlegging av reklame for usunn mat og drikke rettet mot barn og unge på TV og internett

Forbruksforskningsinstituttet SIFO har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en kartleggingsstudie om reklame for usunn mat og drikke rettet mot barn og unge

Markedsføring påvirker

Barn og unge er interessante målgrupper for mat- og drikkeprodusenter, og en stor andel av mat- og drikkeprodusentenes markedsføringsbudsjetter brukes på å nå barn og unge gjennom alt fra TV, internett og magasiner – til emballasje, produktplassering og sponsing av idoler og helter.  

– Det er liten tvil om at denne type markedsføring påvirker barn og unges kunnskaper, holdninger og valg av mat, sier forsker Annechen Bugge ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO. Hun viser til spørreundersøkelser der tre av ti i alderen åtte til 19 sier seg enige i at de ofte maser på foreldrene sine om ting de har sett reklame for.

Kanaler med stort potensial


Barn og unge bruker mye tid – fem til seks timer daglig – på forskjellige

skjermaktiviteter.

– Da er det etter vårt syn grunn til å tro at helsepolitikere og helsebyråkrater i enda større grad bør bruke disse mediekanalenes potensial for å informere og oppdra unge forbrukere til å gjøre informerte mat- og livsstilsvalg, sier SIFO-forsker Annechen Bugge. 

Bugge peker på at i stedet for å se på reklamebransjen og matindustrien som kilder til problemer, kan helsepolitikere og helsemyndigheter med fordel se på ulike mediekanaler som viktige samarbeidspartnere til å løse problemene med dårlige spisevaner og overvekt.

Reklamen spiller på sunnhet og naturlighet


– Totalinntrykket av dagens reklame for mat og drikke er at det spilles mye på sunnhet og naturlighet, sier Bugge. – Dette betyr selvfølgelig ikke at produktene nødvendigvis har disse kvalitetsegenskapene, det avslører heller hva mat- og drikkeprodusentene tror vil appellere til potensielle kjøpere. Det innebærer at matindustrien og reklamebransjen kan involveres som viktige partnere og tydelige stemmer for å påvirke barn og unges spisevaner i en mer ernæringsmessig gunstig retning. Da kan mediene bli en arena for å informere om sunne levevaner og sunt kosthold.

Reklame på tv og internett

Kartleggingsstudien om reklame for usunn mat og drikke rettet mot barn og unge er gjennomført av SIFO-forskerne Annechen Bugge og Thea Grav Rosenberg. De to har registrert og kategorisert reklame på TV og internett. Kartleggingen antyder at omfanget av reklame for usunn mat og drikke som barn og unge eksponeres for gjennom sine daglige skjermaktiviteter, er nokså beskjeden. Dette gjelder imidlertid i noe mindre grad for internett og sosiale medier enn for TV. De fleste nettsidene i SIFOs utvalg inneholdt få reklameinnslag for mat og drikke.

I løpet av undersøkelsesperioden registrerte SIFO 5751 reklameinnslag på sju TV-kanaler. Totalt ble det vist 171 reklameinnslag som kan kategoriseres som at de ikke kan markedsføres mot barn. Totalt ble det vist 1107 mat- og drikkereklameinnslag. Det innebærer at reklame som ikke kan markedsføres mot barn utgjør 16 prosent av all mat- og drikkereklame i studien. SIFO-forskerne påpeker at det ikke ble vist noen ordinære mat- eller drikkereklameinnslag på barnekanalene Disney Channel, Cartoon Network og Nickelodeon.

På internettsidene ble det registrert 636 reklamer. Videre ble det registrert 164 mat- og drikkereklameinnslag. Det vil si at 26 prosent av reklamene på internett og sosiale medier var for mat- og drikke. Andelen usunne mat- og drikkereklameinnslag var høyere på internett og sosiale medier (61 prosent) enn på tv. De fleste reklamene på disse sidene var for drikkeprodukter som sukkerholdig brus, sukkerfri brus, sjokolademelk, iskaffe og iste. Alle disse er altså kategorisert som usunne.

Systematisk gjennomgang

Kartleggingen er blitt gjort med utgangspunkt i utkastet til en nordisk protokoll og Matbransjens faglige utvalg sin produktliste. Norsk senter for barneforskning (NOSEB) har analysert innholdet i reklame som er blitt kategorisert som at den ikke kan rettes mot barn. Hensikten med studien var å presentere en systematisk gjennomgang av mat- og drikkereklame for produkter definert som «usunne» som vises på mediekanaler som er mye brukt av barn og unge. Resultatet er et ledd i evalueringen av Matbransjens faglige utvalgs bransjestyrte ordning. Resultatene er også sammenliknet med resultater fra en tidligere kartleggingsstudie SIFO har gjennomført.

For ytterligere informasjon:
Kontakt Annechen Bugge

Les rapporten:
Systematisk kartlegging av reklame for usunn mat og drikke rettet mot barn og unge på TV og internett

SIFO Publisert: