HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Er vi overforsikret?

Nytt prosjektnotat

Over halvparten av de spurte i en ny undersøkelse svarte at de hadde fått tilbud om kjøpsforsikring ved kjøp av elektronisk eller elektrisk produkt. Undersøkelsen viser at de fleste forbrukere ønsker å begrense antallet forsikringer de tegner på vegne av seg selv og husholdet, og overraskende mange sier de har takket nei til tilbud om kjøpsforsikring fordi de har andre forsikringer som vil sikre dem mot tap eller skader. Seks av ti som har brukt reklamasjonsretten, opplevde det som helt uproblematisk å få erstatning. 

Er vi overforsikret?

Les hele prosjektnotatet:

Er vi overforsikret?

På oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet har Forbruksforskningsinstituttet SIFO kartlagt forbrukernes bruk og oppfatninger av utvalgte forsikringsprodukter. SIFO har også undersøkt forbrukernes kunnskaper om og erfaringer med bruk av reklamasjonsretten. Hypotesen var at forbrukerne i stadig større grad kjøper relativt dyre forsikringsprodukter rettet mot ting de allerede er forsikret mot enten gjennom selvassuranse, forbrukerlovgivningen eller etablerte velferdsordninger. 

Tegner ikke kjøpsforsikring

Over halvparten av de spurte hadde fått tilbud om kjøpsforsikring ved kjøp av elektronisk eller elektrisk produkt. De fleste valgte imidlertid å ikke tegne kjøpsforsikring. Den vanligste begrunnelsen var at de allerede hadde forsikringer som sikret dem ved et eventuelt tap eller skade. Det var også relativt mange som beskrev denne type forsikring som unødvendig og som sa at de hadde liten tiltro at den var særlig lønnsom. Tre av ti spurte hadde tidligere hatt kjøpsforsikring. Relativt mange av dem hadde også forsøkt å få dekket tap og skader gjennom forsikringen. Om lag halvparten av disse mente det hadde vært helt uproblematisk å få tapet eller skaden erstattet gjennom kjøpsforsikringen.  


Reklamasjonsretten

Fire av ti hadde forsøkt å få dekket tap eller skader på slike produkter ved reklamasjon. Seks av ti opplevde det som helt uproblematisk å få erstatning. 

Bolig, verdisaker, hund og katt

Av de utvalgte forsikringsproduktene, var det boligkjøpsforsikring, forsikring på dyre verdisaker og forsikring på hund eller katt som respondentene uttrykte størst interesse for. Sju av ti mente det var svært eller ganske sannsynlig at de ville tegne boligkjøpsforsikring hvis det skulle bli aktuelt. 41 prosent mente det var svært eller ganske sannsynlig at de ville tegne forsikring på dyre verdigjenstander og 36 prosent mente det var svært eller ganske sannsynlig at de ville tegne forsikring på hund eller katt hvis det ble aktuelt. Kun 5 prosent sa det samme om strømbetalingsforsikring. 

Ønsker å begrense antall forsikringer

Undersøkelsen viser at de fleste forbrukere ønsker å begrense antallet forsikringer de tegner på vegne av seg selv og husholdet. Overraskende mange hadde takket nei til tilbud om kjøpsforsikring. Begrunnelsen var at de hadde andre forsikringer som ville sikre dem mot tap eller skader. Åtte av ti mente de kun tegnet de mest nødvendige forsikringene. Det var samtidig relativt få som ga uttrykk for at de foretrakk å spare opp penger fremfor å tegne forsikring. 

Ikke overforsikret

Undersøkelsen viser at det er liten grunn til å tro at norske forbrukere er betydelig overforsikret ved kjøp av elektroniske og elektriske produkter. Forbrukere ga dessuten uttrykk for at de hadde relativt gode erfaringer med å få erstattet tap eller skade. Det gjaldt både ved bruk av kjøpsforsikring og reklamasjon.

TNS Gallup har gjennomført datainnsamlingen for SIFO  i perioden 7. mars til 11. april 2016. 

Illustrasjon: Cam Evans, Flickr 

SIFO Publisert: