meny
søk
English

Forbruk og det grønne skiftet - frokostseminar

Frokostseminar 25.4.16

Handler det grønne skiftet mest om lavere miljøbelastning ved produksjon av produkter og tjenester – og om teknologi som reduserer utslipp til miljøet og reduserer energiforbruket? Slike spørsmål lå på bordet da SIFO arrangerte frokostseminar om det grønne skiftet 25. april. Se hvordan møtet ble referert via Twitter!

Forbruk og det grønne skiftet - frokostseminar

Uttrykket det grønne skiftet ble kåret til årets ord og årets mest brukte nyord av Språkrådet i 2015, og nå lanserer SIFO boka «Forbruk og det grønne skiftet». Undersøkelser har antydet at vi nordmenn håper at teknologi skal gjøre at vi selv slipper å tenke grønt. Samtidig sier mange at de vurderer å slutte med å kjøpe ting, mens andre planlegger å investere i grønne eller særdeles holdbare produkter.

– Myndighetenes rolle blir å sette i verk tiltak som kan redusere forbruket av de mest miljø- og klimafiendtlige produktene. Kanskje til og med forby en rekke produkter, men også stimulere miljøvennlige forbruksaktiviteter, sier SIFO-forsker Gunnar Vittersø.

 Klipp fra frokostmøtet (via @SIFOforsk på Twitter):

 • Forbruk har vært en viktig driver i miljøproblemene, og må være en viktig driver for å løse dem [Gunnar Vittersø, SIFO]
 • Politikerne må på banen i det grønne skiftet, med tilrettelegging, avgifter, forbud [Gunnar Vittersø, SIFO]
 • Bærekraftig forbruk via redusert forbruk eller ny teknologi? Hjelper miljøholdninger? [Torvald Tangeland, SIFO]
 • Forbrukeransvar eller teknologioptimisme? Teknologioptimismen stiger [Torvald Tangeland, SIFO]
 • Elbilen i Norge: Supplement til fossilbilen; en del av problemet i stedet for en løsning [Torvald Tangeland, SIFO]
 • Hvorfor sparer vi ikke strøm med varmepumpe? Jevn innetemperatur, feil bruk av pumpa, komfortteknologi [Torvald Tangeland, SIFO]
 • Bidro #stopshop2012 til reduserte CO2-utslipp? Frigjorte penger ble tilgjengelige til flyreiser og kjøtt [Anita Borch, SIFO]
 • Elbilutviklingen utfordrer hensynet til sosial ulikhet [Anita Borch, SIFO]
 • Hvordan vektes de ulike miljøpåvirkningene i tekstilproduksjonen? [Ingun Grimstad Klepp, SIFO]
 • Det hjelper ikke at materialene er bærekraftige, de må også være egnet for bruksområdet [Ingun Grimstad Klepp, SIFO]
 • Det hjelper ikke at malingen er miljøvennlig dersom du må male hvert år [Ingun Grimtsad Klepp, SIFO]
 • Mange tekstiler er laget for å vare veldig lenge. T-skjorta du bruker én gang belaster miljøet like mye som den du bruker 50 ganger [Ingun Grimstad Klepp, SIFO]
 • Vi må ta bruksfasen inn i analyser av miljøbelastningen til produkter [Ingun Grimstad Klepp, SIFO]
 • Norske husstanders gjeld øker, vi har et lånefinansiert konsum [Per Olaf Lundteigen, Sp]
 • Hvordan kan vi komme over i en sirkulær økonomi og skape mer verdier med mindre ressurser? [Camilla Skjelsbæk Gramstad, Virke]
 • Små grupper kan spille en rolle og sette dagsorden [Irina Lee, forfatter: Shoppingfri]
 • Mye har skjedd på teknologifronten som gjør det lettere å være optimist. Vi trenger både teknologi og adferdsendring [Arild Hermstad, Framtiden i våre hender]

  

Program for frokostmøtet:

 • 08.00: Kaffe og rundstykker
 • 08.30: Velkommen v/ Eivind Jacobsen, direktør SIFO
 • 08.40: Innledning. Forbruk og det grønne skiftet, Gunnar Vittersø, SIFO
 • 08.45: Teknologioptimisme – en behagelig hindring for bærekraftigforbruksutvikling? Torvald Tangeland, SIFO
 • 09.00: Kjøpestopp versus elbil: En ideologisk kamp på bekostning av miljø? Anita Borch,  SIFO
 • 09.15: Klærs levetid - LCA på liv og død. Ingun Grimstad Klepp, SIFO
 • 09.30: Panel. Grønt skifte gjennom grønn vekst eller redusert forbruk? [Per Olaf Lundteigen (SP), Stortingets Arbeids- og sosialkomite; Camilla Skjelsbæk Gramstad, Virke; Irina Lee, Journalist og forfatter av boka «Shoppingfri. Et år med kjøpestopp»; Arild Hermstad, Fremtiden i Våre Hender.

  Debattleder: Eivind Stø

 Hør SIFO-forsker Gunnar Vittersø 
     i podcast om dette temaet hos HiOA

 

Første gang publisert 12.4.16. Oppdatert etter møtet 25.4.16

SIFO Publisert: