meny
søk
English

Husholdsøkonomi: Inntekter

SIFO Survey.

I perioden 2005 til 2014 har et klart flertall opplevd at deres inntekter og utgifter har holdt seg på et noenlunde stabilt nivå, med unntak av 2007 og 2009. Andelen som opplevde at inntektene har holdt seg på et noenlunde stabilt nivå økte fra 73 prosent i 2005 til 80 prosent i 2015.

Husholdsøkonomi: Inntekter

Andelen som oppga at de hadde hatt en markant økning i inntekt ble signifikant redusert fra 2009 til 2011. I den samme perioden var det også en signifikant økning i andelen som opplevde en reduksjon i inntektene, fra 7 til 11 prosent. I perioden 2011 – 2015 gikk andelen som opplevde at inntekten hadde økt, ned

fra 12 prosent i 2013 til 9 prosent i 2015. 

Rapport: Forbrukstrender Økonomi 2015

SIFO Publisert: