HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Kreditt, gjeld, eiendomsskatt og reklamasjon - nye forbrukstrender

Rapport om nye forbrukstrender lansert med seminar.

forbrukstrender 2017 ill.

Last ned rapporten

Rapporten kan leses og lastes ned her. 

Den ferske rapporten om årets forbrukstrender ble lansert på seminar 15. juni. 

Hvor utbredt er forbrukslån og kredittkortgjeld? Hvem er det som låner og hvorfor låner de? Er det noen som skryter av at de har forbrukslån når de er på fest?

Mange i Norge betaler eiendomsskatt. Hvor stor betydning av denne skatten for husholdningenes økonomi? Hva mener folk om denne skatten, og hvilke grupper er for og imot?

Markedet svømmer over av billige klær, og mange av klærne har dårlig kvalitet. Likevel er det få som klager. Hvem kjøper disse klærne, og hvem er det som klager?

FM-nettet slukkes i løpet av året. Har forbrukerne forberedt seg på dette?

Kapitler i rapporten: 

  • Christian Poppe:  Forbrukskreditt – et samfunnsproblem?   
  • Torvald Tangeland:  ‘Pushing’ av usikret kreditt – hvor og til hvem?
  • Elling Borgeraas:  Eiendomsskatt –  bare pest og plage?
  • Pål Strandbakken:  Reklamasjon og garanti – samme sak?
  • Ingun Grimstad Klepp og Kirsi Laitala:  Billige og dårlige klær – og få klager
  • Dag Slettemeås og Ingrid Kjørstad:  DABbende forbrukerinteresse?

 

#SIFOsurvey

SIFO samler årlig inn store mengder data om ulike sider ved forbruket og forbrukernes situasjon i markedet. Målsettingen er å framskaffe kunnskap om forbrukerne og hvordan forbrukermarkedene fungerer sett fra forbrukernes interesser. 

En del av datamaterialet er knyttet til områder der SIFO ønsker å følge utviklingen over tid. 

Kjersti Lassen Publisert: Oppdatert: