HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Mat i bevegelse

I USA har den såkalte Food Movement i flere år handlet om en økende forbrukermobilisering rundt matspørsmål. Nå er også den norske maten i bevegelse.

Mat i bevegelse

Du har kanskje sett dem – de nye matvognene som serverer restaurantmat til forbipasserende – eller de urbane hagene som dukker opp her og der. Trenden er relativt ny i Norge, men er allerede godt innarbeidet som en del av en grasrotbevegelse blant annet i USA.

Trygg, rettferdig mat

SIFO-forsker Arne Dulsrud har tilbragt seks måneder i California der han har studert nye trender knyttet til mat og forbrukermobilisering.

– I USA er det snakk om en grasrotbevegelse som har vokst fram gjennom en folkelig mobilisering der det offentlige har hatt en beskjeden rolle. Dette handler i praksis om økologisk dyrking, alternativ distribusjon og restauranter som serverer økologisk og kortreist mat. Men markeder, skolehager, byhager og matfestivaler  er også en del av dette. Og kjennetegn ved de nye mattrendene er at mange ønsker å ta avstand fra store og mektige aktører som for eksempel Walmart, Monsanto og McDonald's, sier Dulsrud.

Økologisk og rettferdig

Dulsrud har merket seg at forbrukere i USAs Food Movement blant annet mobiliserer for å få mer økologisk dyrket mat og mindre genmodifisert mat.

– Folk er opptatt av produsentenes arbeidsforhold og sosial rettferdighet – og de vil ha trygg og sunn mat, sier Arne Dulsrud.

I California er også Food Cart Movement en del av mobiliseringen omkring matspørsmål. Food Carts – eller matvogner – er ofte nedlagte restauranter som serverer kvalitetsmat fra biler. 

Noe inspirasjon i bokhylla

– Food Movement er lite studert, sier Dulsrud.  – Men vi finner flere eksempler på litteratur som har inspirert til forbrukeraktivisme.  

Dulsrud trekker fram Rachel Carsons bok Silent Spring som i 1962 ga miljøbevegelsen et kraftig dytt. Boka skildrer blant annet sprøytemidlenes vandring i næringskjeden. Upton Sinclairs bok The Jungle skulle i 1960 framheve dårlige arbeidsforhold i amerikansk industri, men leserne merket seg først og fremst hva boka fortalte om farlige stoffer i maten.

– Boka Fast Food Nation fra 2001 viser hvordan USAs fastfood-industri påvirker nasjonale og globale forhold på negative måter  – blant annet ved å dokumentere hvordan store kjeder håndterer kjøtt. Og Michael Pollans The Omnivore's Dilemma fra 2006 beskriver de kulturelle følgene av moderne teknologier for å håndtere og oppbevare mat, sier Dulsrud.

Foto: Rambling Dream/Flickr

SIFO Publisert: