HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Uformelt matmarked

Bærplukking, egenproduserte matvarer, fisking, soppsanking og jakt er eksempler på såkalte uformelle matmarkeder. Over halvparten av de spurte i SIFO Survey hadde mottatt eller gitt bort egenproduserte matvarer, plukket bær eller høstet frukt og bær fra egen hage.

Uformelt matmarked

Det var overraskende små aldersforskjeller i deltagelse i det uformelle markedet. Men det er en noe høyere andel kvinner som deltar i dette markedet. 

Selv om folk bosatt på landet i større grad enn folk bosatt i byer og tettsteder har drevet med sanking, plukking, dyrking, fisking og jakt, var dette aktiviteter mange byfolk hadde gjort i løpet av de siste 12 månedene. Det er kun 39 prosent av utvalget som sjelden eller aldri spiser mat fra de uformelle markedene.

Les mer: Forbrukstrender 2015. SIFO Survey

↺ Tilbake til SIFO Survey, hovedtemaer


Andre temaer:

  • Husholdsøkonomi
  • Forbrukernes holdninger, bevissthet, 
  • adferd og kompetansr
  • Marked, varehandel, distribusjon 
  • Kjøp av tjenester til hjemmet 
  • Tjenester
  • Bruk av ny teknologi

Rapport forbrukstrender 2015
SIFO Publisert: