meny
søk
English

Ull i sengetøy og nattøy

Ny rapport

Deltakere i en ny analyse er positive og nysgjerrige til sengetøy og nattøy laget av ull. Men mange vet for lite om hvordan ullsengetøy vil fungere. Og andre sier at det er vanskelig å finne slikt sengetøy i butikkene.

Ull i sengetøy og nattøy

Les hele rapporten:
«Woolbed - Sweet dreams in merino»

Forbruksforskningsinstituttet SIFO har studert hvilke erfaringer og oppfatninger norske og svenske forbrukere har omkring sengetøy og nattøy laget av ull.

Ull tilbake i senga?
Prosjektet «Woolbed - Sweet dreams in merino» har vært gjennoført i samarbeid med Nordic Initiative Clean & Ethical (NICE) på oppdrag fra Australian Wool Innovation Limited (AWI). Prosjektpartnere har vært Aclima AS og Lindholm Pure. Målet har vært å undersøke mulighetene for å gjeninnføre ull som sengetekstil. Forskerne har analysert barrierer for bruk av ull i nattøy og sengetøy blant norske og svenske forbrukere. Analysen er basert på en undersøkelse på nettet, intervjuer der informantene kjente på en rekke ulike stoffer – og en brukertest av sengetøy og nattøy i ull. 

Positiv nysgjerrighet

Muligheten for bruk av ullsengetøy ble møtt med positiv nysgjerrighet av de aller fleste av informantene, og forskerne peker på at et viktig funn er koplet til hvordan endring finner sted. 

I Norge er bruk av ull, og da spesielt for mindre barn og i forbindelse med utendørsaktiviteter om vinteren, en norm. Det betyr at ulltøy er en standard forbrukeren bevisst må velge bort. I Sverige derimot, er ull ofte noe som velges med en sterkere ideologisk begrunnelse. Markedet for kroppsnær ull vokser i Sverige, og forskjellene mellom de Norge og Sverige kan dermed forventes å bli mindre. 

Barrierer

Barrierer knyttet til hygiene, varmeregulering, struktur og mykhet er viktige i forbrukernes tanker omkring ull som sengetekstil. Folk har ofte lite erfaringer med tynnere vevde stoffer og vanskelig for både å gjenkjenne slike stoffer som ull og se for seg hvordan de vil virke i bruk.

Finner ikke ullsengetøy

I rapporten «Woolbed - Sweet dreams in merino» beskriver SIFO-forskerne Ingun Grimstad Klepp og Kirsi Laitala sammen med NICE-redaktør Tone Skårdal Tobiasson blant annet hvordan den dedikerte ullelskeren ikke har noen barrierer mot å bytte til ullsengetøy. Barrieren er snarere at det ikke finnes slikt sengetøy på markedet.

Prøveordning?
Når mange er usikre på om ull i sengetekstiler er noe for dem, kunne det være en god idé å la forbrukerne prøve sengetøyet. Dette kunne kanskje utvikles som en type tjeneste der det var mulig å leie sengetøyet for en periode og så kjøpe til redusert pris. Én utfording ved dette vil være å gi trygghet for at hygienen er ivaretatt.

Ull og fukt
Noen bruksområder blir trukket fram som spesielt egnet for ullsengetøy. Dette gjelder blant annet for litt større sengevætere. Sengetøy av ull vil varme selv om det er fuktig, samtidig som luktuviklingen er mindre enn ved bruk av bomull. Hyttesenger kan også være et egnet sted for ullsengetøy og nattøy av ull. Det spesielle ved hyttene er vekslingen mellom varmt og kaldt som kan skape fuktproblemer. 

Forskerne  etterlyser for øvrig en undersøkelse omkring midd i ulike typer tekstiler. Dersom ull viser seg å ha lavere innhold av midd, ville dette være et meget viktig argument for sengetøy av ull.

Foto: Ingun Grimstad Klepp

Les hele rapporten:
«Woolbed - Sweet dreams in merino» 

Ansatte

SIFO Publisert: