HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Er Large stor?

Med dette prosjekt ønsker vi å undersøke overensstemmelsen mellom de reelle klesstørrelsene og merkingen på plaggene. Det påstos at moteklær bare selges i små størrelser og at de merkes lavere enn de i realiteten er. En motsatt påstand til dette er såkalt ”vanity labelling”, forfengelighetsmerking der klærne merkes mindre enn de faktisk er slik at personen skal føle seg smigret over at hun/han passer til en mindre størrelse enn den reelle. Feilmerking og bruk av ulike størrelsesskalaer gjør det vanskelig for forbrukerne å finne frem til plagg som passer. For kvinner utgjør feilkjøp 19% av de klærne som går ut av bruk. Et bedret merkesystem vil være en fordel for alle forbrukere, men ha spesielt stor betydning for grupper som ikke selv er i stand til å prøve klær i butikk. Minsket feilkjøp vil også være gunstig i forhold til den miljøbelastningen tekstilforbruket utgjør. I dette prosjektet benyttes det to metoder for samling av informasjon; størrelsesmålinger i butikker og spørreundersøkelser. Størrelsesmålinger i butikker vil bli gjort ved oppmåling av bukser i to størrelser i et utvalg butikker i tre Nordiske land (Norge, Sverige og Finland). Spørreundersøkelser brukes for å samle informasjon om forbrukernes erfaring og meninger om klesstørrelser. Kvantitativ data samles med en webbasert spørreskjema i de tre nordiske landene, og kvalitative data med intervjuer av butikkunder i Norge. Prosjekter vil fokusere både på klær for menn og kvinner i ulik alder, og spesielt på store størrelser. Det foregår for tiden et standardiseringsarbeid på europeisk nivå for å finne felles merking og størrelser for alle klærne. Arbeidsgruppen har problemer med å finne fram en felles størrelseskode som samtidig angir nøyaktig klesstørrelse, men fortsatt ikke er for lang eller vanskelig å forstå for forbrukerne. Resultatene fra dette prosjektet vil være nyttige i dette arbeidet. Prosjektet styres av tre forbruksforskningsinstitusjoner: SIFO i Norge (initiativtager og prosjektleder), CFK i Sverige og NCRC i Finland. Selv om ikke alle nordiske lander er representert i styringsgruppen skal resultatene formidles i alle Nordiske land. Resultatene blir publisert i flere måter, med en rapport i Tema Nord serie, vitenskapelige artikler, direkte rapportering til den Europeiske standardiseringsgruppen, og pressedekning for å nå forbrukere. Kunnskap om et bedre merkesystem og en mer korrekt bruk av merkesystemet vil kunne være en viktig faktor for å få ned feilkjøp. Denne informasjon er også nyttig for å kunne gi anbefalinger til standardiseringsarbeid, informere forbrukere, produsenter og myndighetene. Sist men ikke minst vil en bedret forståelse av forholdet mellom kroppen, klærne og merkingen av klærne være viktig i en videre diskusjon av de utfordringer både økt fokus på kropp og slanking og økt vekt i befolkningen vil skape fremover.

Prosjektdeltakere

Samarbeidspartnere

Prosjektperiode

Start: 2007

Slutt: 2008

Prosjektnummer

    11-2007-04