meny
søk
English

SIFO-survey

Tall om forbruk

SIFO-surveyen er et redskap for å overvåke forbrukernes situasjon og praksis på områdene forbrukerøkonomi, forbrukerkompetanse, forbrukets betydning og forbrukermakt. Undersøkelsen gjennomføres årlig.

SIFO-surveyen er et redskap for å overvåke forbrukernes situasjon og praksis på områdene forbrukerøkonomi, forbrukerkompetanse, forbrukets betydning og forbrukermakt. Under overskriften "Tall om forbruk" publiserer SIFO funn fra SIFO Survey. I tillegg publiserer SIFO mange andre typer undersøkelser fortløpende.

Finn de nyeste tallene fra SIFO Survey! Last ned Forbrukstrender. SIFO survey 2005-2016. Figur- og tabellrapport.

Datamaterialet skal tilrettelegges for bruk i pågående prosjekter, og det skal danne utgangspunkt for søknader om støtte til mer utdypende prosjekter. Til prosjektet er det knyttet en referansegruppe med representanter fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Forbrukerrådet og Forbrukerombudet. SIFO-surveyen ble første gang gjennomført i februar 2005.

SIFO-surveyen skal gjennomføres jevnlig, helst hvert år, med en hovedstamme av faste spørsmål. Det er viktig å tenke framover hvilke tidsserier som vil være informative og sentrale for SIFOs hovedområder og de andre forbrukerinstitusjonene. SIFO-surveyen speiler og målbærer forbrukernes situasjon, holdninger og vurderinger overfor forbrukerpolitiske myndigheter, og bidrar til at den enkelte forbruker blir mer bevisst sin rolle i markedet.

Publikasjoner

Prosjektdeltakere

Samarbeidspartnere

Prosjektnummer

    11-2004-45