meny
søk
English

Standardbudsjett og fastsetting av minstestandard for forbruk

Formålet med dette prosjektet er å utvikle en minstestandard for forbruk. Standarden skal brukes som grunnlag for utarbeiding av økonomisk sossialhjelp og som en av flere indikatorer på levekår i Norge. Minstestandarden utvikles med utgangspunkt i SIFOs standardbudsjett og den metoden som ligger til grunn for dette. 1. fase av prosjektet konsentrerer seg om å utvikle kriterier for og avgrensing av minstestandard for forbruk med utgangspunkt i de forutsetninger som ligger til grunn for standardbudsjettet. Prosjektet skal vurdere disse kriteriene i forhold til de forutsetningene som ligger til grunn for økonomisk sosialhjelp. 2. fase bestå i en konkret utprøving av satsene. Prosedyren vil delvis bestå i å få ansatte ved utvalgte sosialkontor og ved fylkesmannens sosialavdeling og andre relevante miljøer om å vurdere kriterier og beløp og dels å teste beløpene overfor sosialhjelpsmottakere i utvalgte kommuner. Det velges sosialkontor i en av de store byene, en mindre rural kommune samt en utkantkommune i et av våre nordligste fylker.

 

Prosjektdeltakere

Samarbeidspartnere

Prosjektnummer

    11-2002-35