meny
søk
English

Trade not aid

En antropologisk analyse av rettferdig handel mellom Norge og Bangladesh

Forfatter(e):
  • Vramo, Lill Margrethe
Nummer: 2-2006
Denne rapporten tar utgangspunkt i en konkret handelsbevegelse mellom et selskap i Sør - Asia og et selskap i Norden, og er i så måte en studie av globalisering i det 21. århundre. I nettopp denne handelsbevegelsen følger jeg “ting” av tråd og vevet stoff, inspirert av Arjun Appadurai og Igor Kopytoffs biografiske tilnærming til ting. Tingene jeg følger designes i Norge, produseres i Bangladesh, for så å reise til Norge med mål om å selges som spesielle varer i en “fair-trade” butikk, og velges av kunder som varer de kan gi videre som gaver eller beholde selv. Målet for handelen er å hjelpe mennesker i sør gjennom å drive rettferdig handel. Intensjonen utfordres av vestlige forståelser av handel og marked, der distinksjonen mellom ”gaver” og ”varer” er sentral. Relevante teoretiske perspektiver i rapporten er først og fremst økonomisk antropologi med fokus på forståelser av distinksjonen mellom ”gaver” og ”varer”. Det dualistiske skillet kan overføres til et normativt og ideelt skille mellom ”handel” og
”u-hjelp”. Jeg belyser strategier og praksiser for å skille handelen fra u- hjelp. Gjennom å se på bevegelser av ideer, forestillinger, penger og materielle objekter; “ting”, som flyter mellom “Nord” og “Sør”, belyser jeg hvordan de to kontekstene står i forhold til hverandre, påvirker hverandre og forstår hverandre og seg selv. Rapporten er basert på min hovedoppgave, som igjen er basert på feltarbeid i Bangladesh og Norge.
Utgivelsesår:

2006

ISBN:

82-7063-406-9

ISSN:

1520-6760

Publikasjonstype:

Rapporter

Publisert:

Oslo, SIFO