HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Use phase of apparel

Literature review for Life Cycle Assessment with focus on wool

Forfatter(e): Fagrapport nr. 6-2017

Last ned gratis

Rapporten presenterer resultater fra en litteraturgjennomgang om bruksfasen for klær. Formålet er å undersøke om det er systematiske forskjeller mellom ulike fiber i bruksfasen og om det finnes nok forskningsbasert kunnskap til at dette kan inkluderes i ulike miljøverktøy. Alle tekstilfibrer er inkludert i undersøkelsen, men hovedfokus er på ull. Vi spør om bruk av ull gir annen miljøpåvirkning enn bruk av klær i andre fibre.

Rapporten bygger på litteratur fra de siste 20 årene. Den viser at bruksfasen har stor betydning for mange miljøindikatorer, og at klær laget av ulike materialer brukes og gjenbrukes ulikt. Ull vaskes på ca. 10°C lavere temperatur enn gjennomsnittlig klesvask i Europa. Det er mer sannsynlig at klær av ull renses eller vaskes for hånd sammenliknet med klær av andre materialer. Det er også mindre sannsynlig at ull trommeltørkes. Vaskehyppighet for klær er også avhengig av fiber. Vi fant at forbrukere brukte sine ullprodukter dobbelt så lenge som tilsvarende produkter i bomull. Ullprodukter hadde lengre gjennomsnittlig levetid og blir oftere gjenbrukt eller resirkulert enn tilsvarende produkter i andre materialer. 

Det er mye forskningsbasert informasjon tilgjengelig om bruk og gjenbruk av klær, men modellering av bruksfasen på mange tidligere livssyklusanalyse (LCA) på klær har ikke vært basert på forskning. Vi mener derfor at bruksfasen i LCA studier bør være basert mest mulig på primær data. Videre mener vi at miljøverktøy som sammenligner ulike fibre men utelukker bruksfase gir misvisende resultater. Derfor er fiberinnholdet en relevant kategori og bør tas hensyn til i modellering av bruksfasen i LCAstudier. 

Videre peker vi på at det er fortsatt en del metodologiske, konseptuelle og empiriske kunnskapshull som bør fylles.

Rapportforside Use Phase of Apparel
Utgivelsesår:

2017

Antall sider:

162

ISBN:

82-7063-468-9

Publikasjonstype:

Fagrapport

Publisert:

Oslo: Forbruksforskningsinstituttet SIFO