meny
søk
English

Arkiv referansebudsjett

SIFOs referansebudsjett (tidligere Standardbudsjettet) har blitt oppdatert årlig siden 1987.

Standardbudsjettet ble presentert første gang i 1987 og har vært holdt løpende oppdatert siden 1990, dels med nye prismålinger og dels med konsumprisindeks (delindeks for de ulike forbruksområdene). I 2002 var stan­dardbudsjettet gjenstand for en betydelig revisjon. Ved­like­holds­prosjektet tar sikte på nevnte praksis med hhv. indeksjusteringer hvert år og pris­målinger hvert tredje år i forhold til det revi­derte stan­dard­bud­sjettet. For årene 2003 og 2004 dreide det seg om indeksjustering av de ulike bud­sjett­postene, samt arbeid i for­bindelse med å ajourføre nettutgaven av STB. (Fra 2005 vil det være nød­vendig med nye pris­målinger.) SIFO får mange henvendelser om standardbudsjettet. Å besvare disse er også en del av ar­beidet.

Fra 2012 skiftet Standardbudsjettet navn til Referansebudsjettet.

Tidligere referansebudsjetter finner du her (oppdateres)

 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002
 • 2001
 • 2000
 • 1999
 • 1998
 • 1997
 • 1996
 • 1995
 • 1994
 • 1993
 • 1992
 • 1991
 • 1990
 • 1989
 • 1988
 • 1987
SIFO Publisert: Oppdatert: