meny
søk
English

Styret

Styret til HiOA er høgskolens øverste beslutningsorgan og har ansvar for høgskolens strategiske virksomhet og drift.

Styremøter 2017

Saksdokumenter blir lenket opp fortløpende.

Vår

Høst

HiOA-styret

Det nåværende styret for Høgskolen i Oslo og Akershus ble valgt våren 2015, og har sin funksjonsperiode i fire år: 1. august 2015 til 31. juli 2019. Studentenes medlemmer har funksjonstid på ett år.

Styret har elleve medlemmer, og Trine Syvertsen er styrets leder. Styret har tre eksterne medlemmer, oppnevnt av Kunnskapsdepartementet (1), Oslo kommune (1) og Akershus fylkeskommune (1), fire medlemmer er valgt av og blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, ett medlem er valgt av og blant de ansatte i teknisk-administrativ stilling, og to medlemmer er valgt av og blant studentene. De eksterne styremedlemmene har fra og med 1. august 2015 personlige varamedlemmer.

Oversikt over styremedlemmene.

Bilde av styret
Publisert: Oppdatert: