meny
søk
English

Utdanningsutvalget

Utdanningsutvalget er oppnevnt av styret for Høgskolen i Oslo og Akershus og er rådgivende overfor institusjonsledelsen.  

Utdanningsutvalget har fjorten medlemmer. Leder for utvalget er prorektor for utdanning. Øvrige medlemmer i utvalget er en representant fra dekanat eller senterledelse fra hver enhet, en representant fra bibliotek og læringssenter, en teknisk-administrativt tilsatt, to eksterne representanter og tre studentrepresentanter.

Møtedatoer 2017:

Vår

  • Onsdag 18. januar, ekstraordinært arbeidsmøte
  • Onsdag 8. februar
  • Torsdag 10. mars
  • Torsdag 27. april
  • Fredag 12. mai, heldagsmøte
  • Onsdag 14. juni, avlyst

Høst

  • Onsdag 13. september
  • Onsdag 1. november

Mer informasjon om frister

Publisert: Oppdatert: