meny
søk
English

Strategier

Strategier for Høgskolen i Oslo og Akershus.

Ny viten - Ny praksis

Ny viten, ny praksis. Strategi 2020

Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus er unik i nasjonal sammenheng gjennom bredden i profesjonsutdanningene som tilbys, nærheten til praksisfeltene og mulighetene som gis til fordypning på både master- og ph.d.-nivå. HiOA er godt rustet til å være en viktig bidragsyter i å løse utfordringer som samfunnet står overfor.

Strategidokumentet for HiOA bygger på strategidokumentene som ble lagt til grunn for fusjonen mellom Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus i 2011, samt nasjonale føringer fra Kunnskapsdepartementet og analyser av regionale, nasjonale og globale forhold.

Tett samhandling med praksisfeltene skal bringe ny viten og ny praksis inn i en verden med nye utfordringer

Les hele Strategi 2020

Publisert: Oppdatert:

Dokumenter

Strategi for universitetssatsing
Høgskolens vei mot anerkjennelse som universitet

FoU-strategi
Gjeldende FoU-strategier

Utvikling til universitet

Læring i arbeidsliv og utdanning