HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Strategier

Strategier for Høgskolen i Oslo og Akershus.

Strategi 2024

Visjon og slagord

Visjon

Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer.

Slagord

Ny viten – ny praksis

Våre verdier

Lærende

Vår kunnskap og våre erfaringer skal, i tett samspill med samfunns- og arbeidsliv, bidra til læring og fornyelse i våre utdanninger og til videreutvikling av institusjonen og den enkelte student og medarbeider.

Nyskapende

Nyskaping krever samhandling på tvers av fagdisipliner, yrker og aktører i samfunnet rundt oss. Vi skal være nysgjerrige og åpne i møte med samfunns-, arbeids- og næringsliv, og utvikle ny kunnskap som gir løsninger på morgendagens utfordringer.

Mangfoldige

Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir oss gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning. Vi skal stimulere til likeverd og forståelse – i samfunnet generelt, og spesielt blant våre studenter og ansatte.

Formål og profil

Formål

HiOAs skal løse sitt samfunnsoppdrag gjennom å forberede studenter, arbeidsliv og myndigheter på velferdssamfunnets fremtidige utfordringer.

Vi skal være:

  • en ledende leverandør av forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet
  • ledende i å ta i bruk ny teknologi, innovative løsninger og effektive arbeidsformer
  • et urbant universitet, med regionale og nasjonale oppgaver, og med et tydelig internasjonalt preg
  • en profesjonell organisasjon med engasjerte studenter og medarbeidere, og ha en velfungerende infrastruktur

Profil

HiOA skal preges av at vi er tett på samfunns- og arbeidslivets behov. Våre utdanninger skal ha høy internasjonal kvalitet basert på forskning, nærhet til praksis og oppdaterte og studentaktive læringsformer. Vår forskning skal være relevant og kunne anvendes for å løse morgendagens utfordringer. Våre kandidater skal utdannes til bevisste samfunnsborgere, som erkjenner og er motivert for livslang læring. Våre ansatte skal opptre i tråd med våre verdier. Vår organisasjon skal være veldrevet og profesjonell.   

Hovedmål 1

HiOA skal være en ledende leverandør av forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet.

Hovedmål 2

HiOA skal være ledende i å ta i bruk ny teknologi, innovative løsninger og effektive arbeidsformer.

Hovedmål 3

HiOA skal være et urbant universitet, med regionale og nasjonale oppgaver, og med et tydelig internasjonalt preg.

Hovedmål 4

HiOA skal være en profesjonell organisasjon med engasjerte studenter og medarbeidere, og ha en velfungerende infrastruktur.

Les hele Strategi 2024 (.PDF)

Publisert: Oppdatert: