HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

For flyktninger og asylsøkere

Du kan fortsette med utdanningen din i Norge.

Studere i Norge

Hvis du har en akademisk bakgrunn, eller du begynte å studere utenfor Norge og ønsker å fortsette din utdanning, finner du mer informasjon på nettsidene til Universitetet i Oslo.

Kompletterende utdanninger

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utviklet et kompletterende utdanningstilbud for flyktninger med sykepleier- eller lærerutdanning fra hjemlandet. Vi er også i ferd med å utvikle et kompletterende utdanningstilbud for personer med utdanning innen real-/teknologifag i samarbeid med NTNU. Målet med tilbudet er å øke muligheten for flyktninger fra land utenfor EU/EØS til å utøve sin profesjon i Norge.

Kandidatene må

  • ha oppholdstillatelse
  • ha en fullført utdanning fra hjemlandet
  • oppfylle krav til norsk og engelsk i henhold til Forskrift om opptak til høyere utdanning, § 2-2. Søkere til kompletterende lærerutdanning som ikke oppfyller norskkravet kan likevel få anledning til å starte kompletterende lærerutdanning, se mer informasjon på studiets nettside.

Utdanningene er på ca. 60 studiepoeng. Studentene vil ha ulike behov, og vi vil så langt vi kan tilpasse utdanningen til den enkelte.

For sykepleiere

For flyktninger som har fullført sykepleierutdanning i hjemlandet tilbyr HiOA kompletterende utdanning høsten 2017. Her finner du mer info om kompletterende utdanning for sykepleiere. Personer med sykepleierutdanning må først ha søkt Helsedirektoratet om autorisasjon, og avslag på søknad om autorisasjon inngår i grunnlaget for opptak til kompletterende sykepleierutdanning.

Her kan du laste ned informasjon om studiet: norsk (PDF) | engelsk (PDF) | arabisk (PDF)dari (PDF) | somali (PDF) | tigrinja for sykepleiere (PDF)

For lærere 

For flyktninger som har fullført lærerutdanning i hjemlandet tilbyr HiOA kompletterende utdanning høsten 2017. Her finner du mer info om kompletterende utdanning for lærere. Personer med lærerutdanning må først ha søkt Utdanningsdirektoratet om godkjenning, og avslag på søknad om godkjenning inngår i grunnlaget for opptak til kompletterende lærerutdanning.

Her kan du laste ned informasjon om studiet: norsk (PDF) | engelsk (PDF) | arabisk (PDF) | dari (PDF) | somali (PDF) | tigrinja for lærere (PDF)

For kandidater med realfags-/teknologiutdanning

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utviklet et kompletterende utdanningstilbud for flyktninger med realfag/teknologiutdanning fra hjemlandet. Her finner du mer info om kompletterende utdanning for realfags- og teknologiutdanning. Her kan du laste ned mer informasjon norsk (PDF) | engelsk (PDF)

Språkopplæring 

I tillegg til de utdanningsspesifikke emnene tilbyr vi emner i norsk som kombinerer språkopplæring med fagspråkopplæring.

For mer informasjon eller spørsmål om de kompletterende utdanningene, ta kontakt med  Ellen Merethe Magnus (tlf. +47 95175406).

Akademisk praksis

Akademisk praksis er en praksisordning for personer med fluktbakgrunn som deltar i introduksjonsprogram. Akademisk praksis er et samarbeidsprosjekt mellom HiOA, UiO og Oslo kommune. Det er ikke nytt at utdanningsinstitusjoner tilbyr praksisplasser for personer med fluktbakgrunn. Det spesielle med akademisk praksis er at det tilbys praksis i et fagmiljø som likner fagmiljøet den som skal i praksis kom fra i hjemlandet, slik at det legges til rette for at vedkommende senere skal kunne konkurrere på mest mulig like vilkår med personer som ikke har fluktbakgrunn om stillinger og videre utdanning.

Akademisk praksis er foreløpig i en pilotfase. Inntil videre må søkere oppfylle følgende krav:

  • Søkere må ha plass på Introduksjonsprogrammet i Oslo.
  • Søkere må ha fullført minst én grad ved en høyere utdanningsinstitusjon.
  • Søkere må kunne utplasseres i et fagmiljø som i vesentlig grad tilsvarer det fagmiljøet hen kommer fra.

Gjennomføring

Deltakerne i Akademisk praksis skal tilbys et opplegg som gir relevant arbeidstrening, språktrening og tilrettelegging for videre studier og akademisk virke. Deltakerne kan gjerne følge undervisning som del av praksisen. Målet er at tiden i introduksjonsprogrammet brukes slik at den enkelte får mulighet til å fortsette sitt eget akademiske løp, uten unødvendig tap av tid og med den inspirasjonen nærhet til eget fagfelt gir. Deltakelse i ordningen gir ingen rettigheter til videre studier eller stilling ved HiOA.

Søknadsprosess

Interesserte må kontakte sin programrådgiver i introduksjonsprogrammet, som sender informasjon videre til prosjektgruppen i Oslo kommune.

Gratis datakurs, Akademisk språkkafé på norsk og engelsk og sportsaktiviteter med studenter

Studentassistenter og studenter på OsloMet arrangerer ukentlige kurs i data, akademiske språkkafeer på norsk og engelsk og sportsaktiviteter med studenter! Slik ser planen ut: 

  • Mandager: kl. 09:00-11:00, Pilestredet 46  - Datakurs for nybegynnere
  • Tirsdager: kl. 17.00-19.00, Pilestredet 52 - Akademisk språkcafé på norsk
  • Onsdager: kl. 16.30-18:00, Pilestredet 50 (gymsalen) - Sportsaktiviteter
  • Torsdager: kl. 17.00-19.00, Pilestredet 52 - Akademisk språkcafé på engelsk

Gratis datakurs

Hver mandag holder OsloMet gratis datakurs for flyktninger og asylsøkere. Dette er et nybegynnerkurs, og arrangeres av studenter. Egen datamaskin trengs ikke, OsloMet stiller med sine! Er du interessert i å delta – send mail til  international@hioa.no

Akademisk språkkafé på norsk og engelsk

Hver tirsdag og torsdag arrangerer OsloMet Akademisk språkkafé på norsk og engelsk for flyktninger og asylsøkere. På Akademisk språkkafé får du som deltaker mulighet til å øve deg på muntlig og skriftlig norsk og engelsk ved å løse oppgaver og eksamener tilpasset ditt språknivå. Ved å jobbe på denne måten ønsker vi å forberede deg til de eksamenene du må bestå for å kunne begynne å studere og jobbe. Er du interessert i å delta, møt opp på Pilestredet 52 på tirsdager (norsk) og torsdager (engelsk) fra kl. 17:00-19:00. Send mail til international@hioa.no for mer informasjon!

Sportsaktiviteter 

Hver onsdag arrangerer Akademisk Dugnad i samarbeid med OsloMet IL og Amnesty sportsaktiviteter for flyktninger og asylsøkere. Sammen med studenter fra universitetet spiller vi fotball, basketball, volleyball og andre sportsaktiviteter! Vi har også en egen kvinnegruppe hvor vi spiller volleyball og gjør yoga og aerobic. Er du interessert i å delta, møt opp på Pilestredet 50 kl. 16:30 på onsdager, og vil du ha mer informasjon send mail til international@hioa.no.

Publisert: Oppdatert: