HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Matematikk 2U for ungdomstrinnet

Institutt for grunnskole- og faglærarutdanning (GFU)

Grunnskolelærarar nyttar varierte pedagogiske metodar for å leggje til rette for læring hjå elevane. Målet er at elevane skal kunne utvikle seg og bruke evnene sine i eit fellesskap. Instituttet utdannar dessutan tospråklege faglærarar og faglærarar i kroppsøving og idrettsfag.

Forskning og utvikling

Forskergrupper

  • Digitale læringsarenaer
  • Evaluation and Assessment (EnA)
  • FoU på barnetrinnet med vekt på begynneropplæring
  • Klasseromsforskning
  • Kropp, læring og mangfold
  • Lærerutdanning som danningsprosess: Dialogiske og kritiske perspektiver
  • Lærerutdanningsskoler: Et utgangspunkt for samarbeid om lærerkvalifisering og FoU
  • Spesialpedagogikk og inkluderende praksis
  • Task Design in Mathematics Education
  • Tekst og fagdidaktikk

Aktuelt

Hva skjer?